+46 340 848 11 info@vertiseit.se
Visual Advertising Logo

Visual Advertising

MOLNBASERAD MJUKVARA FÖR DIGITAL UTOMHUSREKLAM

Molnbaserat

En webbaserad molntjänst som underlättar arbetet med kampanjer i allt från försäljning till uppföljning och fakturering.

Automatisk schemaläggning

Schemaläggning av kampanjer sker automatisk baserat på er kampanjs andel av kampanjtiden (SoV).

Dynamiska kampanjer

Skapa dynamiska kampanjer som kunderna kan interagera med eller som styrs av vädret på den aktuella platsen.

ANPASSAD FÖR DIGITAL UTOMHUSREKLAM

Kontaktbaserad prissättning

Visual Advertising är utvecklat för att stödja verksamheter som arbetar med digital reklam i publika miljöer (DOOH). En webbaserad molntjänst som underlättar arbetet med kampanjer i allt från försäljning till uppföljning och fakturering. Prissättningen baseras på kostnad per kontakt och kampanjens andel av den totala kampanjtiden (SoV). Plattformen som levereras är anpassad efter er grafiska profil. Detta omfattar även layouten på offerter och uppföljningsrapporter som skapas automatiskt i systemet.

Ökad räckvidd

Visual Advertising har fullt stöd för att dela skärmar mellan nätverk tillsammans med kontrakt för intäktsfördelning. Detta har gjort det möjligt för lokala skärmägare att ta del av nationella kampanjer som säljs via de nationella nätverken. Vi gör utomhusmediet starkare.

FUNKTIONER

 • Offerter & prisförslag
 • Försäljningsbudget
 • Kontaktbaserad prissättning
 • Paketbokning
 • Detaljerad bokning
 • Förhandsvisning i miljö
 • Automatisk schemaläggning (SoV)
 • Materialfilter
 • Kampanjregler
 • Skärmpositioner
 • Mediabank per kund
 • Back2Back
 • Intäktsfördelning
 • Uppföljningsrapporter
 • Fakturaunderlag

KUNDER SOM LITAR PÅ VISUAL ADVERTISING

Hör av dig
Ditt namn
Företag
E-post
Telefonnummer
Meddelande