+46 340 848 11 info@vertiseit.se

Corporate – Digital Signage

En effektiv verksamhet kräver att medarbetarna känner sig välinformerade och delaktiga.
Med Digital Signage finns möjligheten att kommunicera kring uppsatta mål och resultat på ett enkelt sätt.

Ökad delaktighet

För att öka medarbetarnas engagemang är det avgörande att de känner sig delaktiga i företagets verksamhet. Med Digital Signage når ni enkelt ut med företagsnyheter och kommunikation som stärker företagskulturen.

Aktuell information

Genom att integrera informationen från era andra kanaler effektiviserar ni arbetet och säkerställer att den alltid är aktuell. När nyheter på intranätet eller på era sociala medier ges större spridning – kommer ni märka effekten. Genom att kombinera en mix av centrala och lokala budskap kan ni skapa en egen internkanal som är relevant och lokalt förankrad.

Välinformerade

Med digital kommunikation kan ni lätt anpassa vilken information som skall förmedlas till respektive avdelning. Exempel på tillämpningar är verksamhetsmål (KPI) och aktivitetsschema. Detta ger en ökad förankring bland medarbetarna.

v

FÖRDELAR

ÖKA DELAKTIGHETEN
SÄKERSTÄLL INFORMATIONEN
KOMMUNICERA MÅL OCH UTFALL
ÖPPNA UPP FÖR DIALOG
STÄRK VARUMÄRKET

Läs mer om våra projekt

VISUAL CORPORATE

Molnbaserad Digital Signage mjukvara för digital kundkommunikation.
Läs mer
Hör av dig
Ditt namn
Företag
E-post
Telefonnummer
Meddelande

Huvudkontor Varberg
Kyrkogatan 7
432 41 Varberg
+46 340 848 11

Kontor Stockholm
Ranhammarsvägen 20F
168 67 Bromma
+46 8 200 801

Support
support@vertiseit.se
+46 340 848 12